‘Dwars door alles heen’

Geplaatst op
‘Dwars door alles heen’

De nieuwe Sound of David-single ‘Dwars door alles heen’ gaat over vertrouwen ondanks….
Utrecht – Bescheiden en gepassioneerd, eigenschappen die singer-songwriter en eigenaar van Sound of David, Rik Marius als een handschoen passen. Zijn vierde single, een prachtig en geruststellend lied met de titel ‘Dwars door alles heen’. Het lied spreekt van hoop en vertrouwen. ‘Wat heb ik te vrezen? In al wat niet slaagt en al wat niet lukt, wat zal mij overkomen?’ zingt Marius vol overtuiging.

Nieuwe single
Met trots presenteert de initiator van Sound of David de nieuwste single die in oktober van dit jaar zal verschijnen. Dit lied bezingt een rotsvast vertrouwen te midden van falen of succes, armoede of rijkdom, verlies of geluk. Voor Marius heeft het lied een connectie met een periode in zijn leven waar gezondheidsproblemen zorgden voor een confronterende tijd waarin zijn toekomst onzeker werd. In een tijd waarin hij niet meer kon vertrouwen op zichzelf en zijn gezondheid, kreeg vertrouwen in God een nieuwe betekenis.

Inmiddels is hij volledig hersteld en ziet hij een toekomst tegemoet vol mogelijkheden. Toch neemt dat de lading die het lied met zich meedraagt niet weg. ‘Het lied is een wens, een gebed. Een gebed voor verbinding en vertrouwen met de levende God dat stand houdt te midden van tegenvallers, ziekte of verlies’, aldus Rik Marius. ‘Ik denk nu dat ik liever uiterlijke voorspoed verlies, dan dat ik mijn verlangen om Jezus na te volgen verlies. Want ik ben ervan overtuigd dat als je de Bron achter het leven volgt en vertrouwd dat het als bijverschijnsel ook de diepste vorm van voldoening en geluk brengt op lange termijn.’

Verbintenis met God
Iedere gelovige zal dit wellicht herkennen. Marius kwam het in zijn omgeving ook meermaals tegen. Mensen die grote of kleine tegenslagen in het leven meemaken waardoor hun geloof gaat wankelen. Waarom gebeurt mij dit als God van mij houdt?
Marius snapt deze twijfel, maar hij heeft ervaren dat zijn geloof niet afhangt van voor- of tegenspoed. Met dit lied wil hij dit overdragen aan zijn publiek. Marius: ‘Als ik kijk naar Jezus, dan zie ik dat er een manier van geloven is die je niet kwijtraakt als je klote omstandigheden meemaakt. Zo’n fundament geeft echte houvast’.

In Romeinen 8 staat: “Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard?  Want ik weet zeker dat geen dood of leven, geen engelen of duivelse geesten, geen enkele macht, geen dingen nu of in de toekomst, geen macht uit de hoogte of uit de diepte, nee, niets op deze aarde ons zal kunnen scheiden van Hem.”

 

In voor- of tegenspoed
De voor- en tegenspoed waar in het lied over wordt gezongen, de gezondheid en de ziekte, zal iedereen op een eigen manier beleven. Voorspoed is in het leven van Marius o.a. genieten van de kleine dingen. Zo vertelt Marius: ‘Ik zat in de auto en stond stil voor het zebrapad waar een man overstak die mij uitgebreid bedankte. Dat was gewoon even een mooi moment van connectie en dankbaarheid. Met name omdat ik naar mijn idee hem geen gunst verleende, want hij had simpelweg gewoon voorrang. Ja, de kleine dingen in het leven, dat maakt het mooi.’

In het leven van Rik Marius spelen zich op dit moment ook andere goede dingen af. Een fijne plek om te wonen, dankbaar voor een goede gezondheid en blij met mooie ervaringen met mensen die om hem heen staan. Laten we dankbaar zijn voor onze voorspoed, en met vertrouwen het leven tegemoet gaan in tijden van tegenspoed: dwars door alles heen.
 

Over Sound of David
Sound of David maakt muziek geïnspireerd door het voorbeeld van de psalmen. David maakte gebruikt van muziek als een spiegel voor je innerlijk.  Alle gevoelens en emoties van verdriet en vreugde, hoop en wanhoop, angst en opluchting, wraak en vergeving, klacht en het roemen van God komen erin naar voren. Psalmen helpen ons om eerlijk voor God te verschijnen. Ze helpen ons in verbinding met God te blijven.